Yoga Sūtra Chapter Two verse 31

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् ॥३१॥

jāti-deśa-kāla-samaya-anavacchinnāḥ sārva-bhaumāḥ mahā-vratam ||31||

All stages not bound by existance, place, time or circumstance, a great vow

jāti - existencedeśa - placekāla - timesamaya - circumstanceanavacchinnā - not boundsarva - allbhūmi - stagemahā - greatvrata - vow