Bhagavad Gītā Chapter Four verse 10

vītarāgabhayakrodhā manmayā mām upāśritāḥ |
bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ ||

jñāna - knowing; knowledge; higher knowledgetapas - self-disciplinevīta - freerāga - attraction